life energies  •  social motives  •  caring communities

JOINT VALUES

WORK

FOUNDATION

CONTACT

 

CONTACT

 

 

Frits Hermans

M 06 53148835

E fhs@lentl.nu

 

Frits Hermans, fysicus van huis uit, ontwikkelt al jong een warme belangstelling voor onderwerpen als verandermomenten in de geschiedenis van de mens, emotionele en sociale intelligentie en emergente systemen. Hij werkt 25 jaar voor Shell in uiteenlopende R&D-, strategische- en leidinggevende functies. Zijn rol als katalysator en facilitator bij diverse transformatie processen bij Shell doen hem beseffen dat lerende netwerken superieure prestaties kunnen leveren in niet traditionele veranderingsprocessen, zoals innovatie voor duurzame ontwikkelingen. Bij zijn vertrek in 2003 richt hij LimBer en LEntl op, beide netwerkorganisaties. Daar waar LimBer (Learning in motion Beyond emerging realities) zich als katalysator richt op duurzame mobiliteit en energietransitie, staat bij LEntl (Life Energies) de mens centraal in counselling en via social motives. Frits’ belangrijkste interessegebieden liggen bij lerende netwerken, energie en (sociale) mobiliteit, ruimtelijke planning, primary social motives en last maar zeer zeker niet least bij zijn vrouw Jenny en tweeling Max en Louk (1997)

 

Josephine Verhoef

M 06 22544101

E jvh@lentl.nu

 

Josephine Verhoef werkt lange tijd bij een grote corporatie en is betrokken bij wijkontwikkeling in de breedste zin van het woord. Ze is betrokken bij innovatie op het gebied van sociaal-maatschappelijke vraagstukken, wijkeconomie, herbestemming van vastgoed en programma’s voor nieuwbouwprojecten. Haar interesse gaat hierbij uit naar enerzijds het helpen creëren van een fysieke omgeving waar mensen zich prettig voelen en anderzijds het mogelijk maken van sociale mobiliteit. In 2012 gaat ze als zelfstandige aan de slag; in een nieuwe vorm, met nieuwe benaderingen maar dezelfde drijfveer. Josephine is moeder van Elin (2010, half Turks) en verknocht geraakt aan grootstedelijke dynamiek. Haar belangrijkste droom is het toegroeien naar een inclusieve en zorgzame samenleving waarin ieder kind zich welkom voelt en toekomstperspectief ervaart.