life energies  •  social motives  •  caring communities

JOINT VALUES

WORK

FOUNDATION

CONTACT

Joint Values NetWorks

 

CARING COMMUNITIES DIE DROMEN VOEDEN

 

 

Perspectives

 

Kinderen hebben dromen die hen helpen verder te komen in hun jonge ongevormde levens. Dromen die licht, lucht en ruimte nodig hebben om te groeien, rijpen, vorm te krijgen. Een ideale omgeving voedt deze dromen met liefdevolle zorg, aandacht en ondersteuning.

 

LEntl Joint Values Networks ondersteunt en versterkt de omgeving van kinderen van 0 tot 12 jaar in kwetsbare, grootstedelijke wijken, om gaandeweg perspectief te verbeteren. Vanuit basisscholen creëren we ruimte voor ontmoetingen, leren en 'thuis voelen'.

 

 

EEN DUURZAAM PERSPECTIEF

 

Toekomstperspectief ontstaat daar waar een omgeving kinderen licht, lucht en ruimte kan bieden. Het lichte van speels, het luchtige van dingen ervaren, de ruimte om te bewegen, te ontwikkelen en uitgedaagd te voelen.

 

Licht, lucht en ruimte, letterlijk en figuurlijk, helpen om kinderen liefde te laten ervaren, geloof te ontwikkelen in zichzelf en hoop te koesteren over wat er voor hen aan mogelijkheden is.

 

Sociale mobiliteit is niet vanzelfsprekend voor kinderen die opgroeien in kwetsbare grootstedelijke wijken. Belangrijke oorzaak ligt erin dat die omgeving zelf weinig licht, lucht en ruimte kent. Vanuit de behoeften van het kind kijken we naar die lokale community, naar de behoeften van mensen die zich bewegen in de directe omgeving van het kind: ouders, scholen, wijk. Wat hebben zij nodig om de dromen van hun kinderen te voeden?

 

Onze focus ligt dan ook op enerzijds het mogelijk maken van interculturele verbindingen in de omgeving van kinderen en anderzijds op het versterken en toerusten van de community als geheel.

 

We ontwikkelen organisch, van onderaf met mensen ter plaatse. Veelal vanuit een lokale faciliteit gekoppeld aan basisscholen scheppen we ruimte voor energie, verbindingen tussen mensen en leerervaringen. Daarnaast zorgen we voor bemensing en ondersteuning.

 

Parallel adresseren we bovendrijvende issues die om nieuwe wijzen van governance vragen bij overheden en bouwen we vanuit LEntl Foundation aan een verbreding van het fundament onder de diverse community-ontwikkelingen.

 

 

WERKWIJZE

 

Where empathy encounters energy

Community development vraagt een invoelende benadering,  enerzijds om mensen die een centrale rol spelen in het leven van kinderen te ondersteunen en te voeden, anderzijds om de finesses van de behoeften te kunnen duiden. Ons bredere strategisch perspectief geeft richting, helpt beschermen wat ontstaat en legt een basis voor inbedding.

 

 

Vertrouwen, verbinden verkennen

Verhalen van mensen hebben een centrale plek in ons werk ingenomen. Het helpt begrip te ontwikkelen voor de complexiteit van de sociaal-culturele context waarin mensen leven, maakt zichtbaar wat hen drijft en belemmert en is leidend voor de richting.

 

Wij bieden vervolgens, ook letterlijk, een veilige ruimte waar binnen vertrouwen kan groeien, mensen in toenemende mate met elkaar durven verbinden en gaandeweg nieuwe beelden kunnen vormen over de toekomst.

 

 

"Als er verdriet is, maakt delen minder. Als er blijdschap is maakt delen meer."

gesprek verenigingsbestuur Birlik, Bloemhof

 

Twee jongetjes op hun sokken

een beeld

 

Het verloren gaan van complexiteit en nuance als basis voor populisme (video)

vraaggesprek met Nelleke Noordervliet n.a.v. kameropera ‘Het Ware Geweld’.

 

Jongens als troonopvolgers

gesprek met een innovatief jongerenwerker

 

“Mijn neef wilde ineens naar Syrië"

gesprek met een taxichauffeur

 

“Het zijn stuk voor stuk straatkinderen. Ze lossen problemen ook echt anders op.”

gesprek met een leerkracht die de overstap maakte van een school in Rotterdam Noord naar Zuid

 

Een school aan de verkeerde kant van de straat

gesprek met directie basisschool op de Kop van Zuid

 

Je droom komt niet uit

gedicht leerling groep 6 Oranjeschool

 

Verdriet

gedicht leerling van groep 7 Oranjeschool

 

“Werken hier betekent dat je de tijd neemt om te luisteren.”

gesprek met intern begeleider basisschool Bloemhof

 

“Ik ben gelukkig, ik ben vrij.”

gesprekken met mijn 33-jarige Turkse juf

 

“Veel kinderen groeien op in een prikkelarme omgeving.”

kleuterjuf basisschool Bloemhof

 

“Ze zijn verbaasd als ze voor het eerst koeien zien.”

gesprek met twee leerkrachten basisschool C.b.s. de Sleutel in Bloemhof

 

“Wij willen dat onze kinderen in beweging blijven.”

gesprek met 25 moeders van de Oranjeschool

 

“De scholen weten wat kinderen nodig hebben”

gesprek met Ton Huiskens

 

De papiermolen groeit voor basisscholen

directies van drie basisscholen in Bloemhof, Rotterdam Zuid

 

 

 

Vijfdaagse workshop Zuid Frankrijk

Een andere omgeving kan bijzonder helpen om nieuwe beelden en inzichten op te doen. Wij hebben de mogelijkheid om voor vijfdaagse workshops uit te wijken naar een heel bijzondere plek in Zuid Frankrijk. Vlakbij Valence ligt een gerestaureerd boerengehucht dat de naam ‘Les Bergerons’ draagt: de plaats van waaruit wij hoeden. www.bergerons.nu

 

 

Social motives

Bijzonder behulpzaam bij het proces van vertrouwen, verbinden en verkennen is de zogenaamde Primary Social Motives theory. Diverse grote organisaties gebruiken het voor hun management development programma’s en ook binnen LEntl is er jarenlange ervaring met deze benadering.

 

Mensen zijn van nature sociale wezens. Ieder mens heeft een eigen wijze van bewegen in de sociale omgeving, afhankelijk van het dominante sociale motief. Dit motief vertelt en voorspelt wat mensen in beweging brengt en waar ze energie van krijgen. Het vormt zich in de vroege kinderjaren op basis van de interactie met de belangrijkste verzorgers.

 

Er zijn veel sociale motieven maar statistici van Harvard (McClelland / Atkinson) ontdekten drie hoofdmotieven: taakgericht, relatiegericht en beïnvloedingsgericht. Lees hier meer over de drie motieven.

 

Primary social motives geven inzicht in en richting aan groepsdynamische processen, helpt energie op individueel en groepsniveau vrij te maken en situaties veilig te houden voor alle betrokkenen.

 

Leren onderweg

Het helpen toegroeien naar duurzame basis voor sociale mobiliteit is een gebied waar weinig pasklare antwoorden voorhanden zijn. Innovatie in sociale duurzaamheid vraagt niet alleen om het komen tot nieuwe ziens -en ontwikkelwijzen en leren onderweg. Het vraagt ook dat we kijken naar nieuwe vormen van governance: dragend, ruimte-gevend en voedend.

 

 

WORKSHOPS

 

Learning networks / social motives

Voor complexe processen of trajecten kunnen we professionals via workshops toerusten met basiskennis op het gebied van learning networks en primary social motives.

 

Het leren zien van opties en routes helpt om een proces in beweging te krijgen en te houden. Begrip van innerlijke drijfveren van betrokkenen en inzicht in wat mensen energie geeft helpt een team te vormen dat zich verbonden voelt en gemotiveerd is.

 

De combinatie van learning networks en social motives  biedt openingen om niet alleen elementen naar waarde te brengen, maar een mindset te laten ontstaan die tot meerwaarde kan leiden.

 

In Nederland of in Zuid Frankrijk

We bieden één- of tweedaagse workshops in Nederland aan. Het is ook mogelijk voor een vijfdaagse workshop uit te wijken naar Zuid Frankrijk. Vlakbij Valence ligt een klein boerengehucht, dat de naam Les Bergerons draagt: de plaats van waaruit wij hoeden. Een gerestaureerd hameau met een rijke historie en comfortabele faciliteiten in een schitterende omgeving. Een plek die helpt inspiratie op te doen en nieuwe beelden te vormen. Zie ook www.bergerons.nu