life energies  •  social motives  •  caring communities

JOINT VALUES

WORK

FOUNDATION

CONTACT

 

PERSPECTIVES

 

“WERKEN HIER BETEKENT DAT JE DE TIJD NEEMT OM TE LUISTEREN.”

- gesprek met Intern begeleider basisschool Bloemhof -

 

Collega’s lopen de benen uit hun lijf

“We hebben een aantal docenten met wie het nu even niet zo lekker loopt. Een juf met gigantisch hoge bloeddruk die van alles vergeet door medicijnen… een nieuwe docent die echt gewend is aan een duidelijk gestructureerde omgeving en nu ineens zelf meer moet nadenken…. Een ander die maar blijft geven en echt moeite heeft met grenzen. Veel collega’s hier lopen de benen uit hun lijf. Die docente die je net zag werkt ook keihard om kinderen die ervaringen te bieden. Maar ’t is wel een blauwe denker. Vuist op tafel. Zonet had ze een kind op de gang gezet. Dat kind heeft Pdd Nos, nou, van alles… Dat meisje stond hier en ik riep haar naar me toe en knuffelde haar. Dat vond de leerkracht niet consequent. Dan denk ik; ja, maar het is ook goed om steeds weer even open te kijken en flexibel te zijn op wat er gebeurt.

 

Laaggeletterdheid ouders

We zien een verschil tussen deze locatie (Putsebocht) en de locatie Oleanderstraat. Het instapniveau is daar echt een stuk lager. Hier krijgen we ook ander publiek binnen vanuit de Kop van Zuid. Ander leerniveau en ouders met een ander verwachtingspatroon. Op de Oleander loopt het dan vooral stuk op taal. Terwijl de meeste kinderen naar de peuterspeelzaal zijn gegaan zien we er veel die enkel de thuistaal spreken. We hebben hier nu iemand die promoveert op laaggeletterdheid bij ouders. We starten met een programma waarbij ouders inlopen bij de kleuters, zien welke taakjes ze doen en waar we vertellen over Wanita. We filmen in de klas en laten dat weer in de ouderkamer zien. Gaandeweg gaan we ouders ook ervaringen bieden. Dan gaan ze mee naar een museum of naar het theater. Zo ontstaat er steeds meer basis om in gesprek te gaan en situaties te bespreken. Als je je kind wil helpen, wat kun jij dan doen? En uiteindelijk willen we ook een taalcursus aanbieden om de taalvaardigheid. van ouders te vergroten.

 

De waardering is nul

De dagen zitten hier ramvol. We hebben drie IB-ers. Ik zelf ben twee dagen zorgcoördinator, en de andere twee dagen besteed ik aan het begeleiden van docenten, Koers, zo’n vakantieschool en andere zaken. We willen graag iets met hoogbegaafdheid maar ik weet echt niet hoe we dat in gaan passen. We werken ons hier met z’n allen te pletter en eerlijk gezegd; de waardering is nul. De ondersteuning is nihil. We hebben behoorlijk wat last van alle spielerei op politiek en bestuurlijk niveau. Een voorbeeld; wij hadden een hartstikke goed MDO; halen ze ‘mijn’ wijkverpleegkundige Ingrid er uit weg. En dan krijg ik iemand terug met een specialisatie van kinderen van nul tot vier jaar. Niets ten nadele van dat meisje hoor, maar dit begrijp ik dus niet. En het is ook nog eens niet wijkgericht want dit meisje werkt niet met de Oranjeschool en niet met de Sleutel.

 

Oordeel niet en werk waar dat kan

Een groot deel van de gedragsproblematiek bij kinderen kunnen we ondervangen. Bij een enkeling lukt dat niet maar het grootste deel wel. De situaties zijn wel heftiger hier. Werken hier betekent dat je de tijd neemt om te luisteren en daar iets mee te doen. Luister naar kinderen, luister naar ouders, oordeel niet en werk waar dat kan. Als we dan met zo’n wijkteam zitten waarbij een coördinator zegt; ‘wij nemen alles over’, dan zeggen wij ‘no way’. Ik heb geen behoefte om paaltjes te pissen maar wil de regie niet uit handen geven. Ik wil het wel in overleg doen. Te vaak heb ik gezien dat de instanties er met z’n allen opdoken. Eerst moet er vertrouwen ontstaan.“

"Als er verdriet is, maakt delen minder. Als er blijdschap is maakt delen meer."

gesprek verenigingsbestuur Birlik, Bloemhof

 

Twee jongetjes op hun sokken

een beeld

 

Het verloren gaan van complexiteit en nuance als basis voor populisme (video)

vraaggesprek met Nelleke Noordervliet n.a.v. kameropera ‘Het Ware Geweld’.

 

Jongens als troonopvolgers

gesprek met een innovatief jongerenwerker

 

“Mijn neef wilde ineens naar Syrië"

gesprek met een taxichauffeur

 

“Het zijn stuk voor stuk straatkinderen. Ze lossen problemen ook echt anders op.”

gesprek met een leerkracht die de overstap maakte van een school in Rotterdam Noord naar Zuid

 

Een school aan de verkeerde kant van de straat

gesprek met directie basisschool op de Kop van Zuid

 

Je droom komt niet uit

gedicht leerling groep 6 Oranjeschool

 

Verdriet

gedicht leerling van groep 7 Oranjeschool

 

“Werken hier betekent dat je de tijd neemt om te luisteren.”

gesprek met intern begeleider basisschool Bloemhof

 

“Ik ben gelukkig, ik ben vrij.”

gesprekken met mijn 33-jarige Turkse juf

 

“Veel kinderen groeien op in een prikkelarme omgeving.”

kleuterjuf basisschool Bloemhof

 

“Ze zijn verbaasd als ze voor het eerst koeien zien.”

gesprek met twee leerkrachten basisschool C.b.s. de Sleutel in Bloemhof

 

“Wij willen dat onze kinderen in beweging blijven.”

gesprek met 25 moeders van de Oranjeschool

 

“De scholen weten wat kinderen nodig hebben”

gesprek met Ton Huiskens

 

De papiermolen groeit voor basisscholen

directies van drie basisscholen in Bloemhof, Rotterdam Zuid