life energies  •  social motives  •  caring communities

JOINT VALUES

WORK

FOUNDATION

CONTACT

 

PERSPECTIVES

 

“DE SCHOLEN WETEN WAT KINDEREN NODIG HEBBEN”

- gesprek met Ton Huiskens -

 

Ton Huiskens is oprichter van Duimdrop en TOS (Thuis op Straat) met vele jaren ervaring in kwetsbare wijken. Autodidact, opbouwwerker van origine en vooral hart voor buurten als Bloemhof. Hij kent de Oleanderbuurt (Bloemhof-Noord) goed. “Toen we als Werken aan de Stad in opdracht van Vestia , deelgemeente en de stadsmarinier begonnen met Oleander Bloeit, was de eerste stap meteen een cruciale. Meer ontspanning op het Oleanderplein met die speelwinkel. Geen dealende jongens die het beeld en sfeer bepalen maar kleine kinderen die er spelen.”

 

Buurtvader Mohammed die een baan kreeg als coördinator van de speelwinkel is volgens Huiskens zonder twijfel de belangrijkste sleutelfiguur in de buurt. “Hij kent iedereen, ongeacht welke generatie of nationaliteit. Hij heeft een sterk de-escalerend vermogen. Dit soort mensen die in de buurt wonen heb je meer nodig.”

 

De speciaaltjes

Ton Huiskens heeft in het verleden wel gepleit voor een lijstje van ‘speciaaltjes’. “Kinderen waarvan je gewoon weet en ziet dat dingen niet goed gaan. Ik bedoel geen fysiek lijstje maar meer informele lijntjes tussen Mohammed en de scholen. Ieder kind dat in de speelwinkel komt geeft naam en school door, zodat altijd bekend is welke school Mohammed moet hebben in geval van nood. Als Mohammed ziet dat een kind aan het ontsporen is, is het fijn als hij dat bij school kan neerleggen die vervolgens door kan pakken met maatschappelijk werk. Dit moet in vertrouwen gebeuren anders is Mohammed zijn positie kwijt.”

 

De speelwinkel

Het welzijnswerk heeft te maken met fikse bezuinigingen. Ook de uren van TOS op het Oleanderplein staan onder druk en daarmee de rol van Mohammed. ‘Dat is funest,’ aldus Ton. “Als je die speelwinkel opdoekt dan ben je echt terug bij af.” Volgens Huiskens zijn de scholen degenen die idealiter zouden gaan over hoe budgetten voor een kindvriendelijke buitenruimte en welzijnswerk worden ingevuld. “Zij weten wat kinderen nodig hebben en zij zijn constante factor in de buurt.”

 

Goed onderwijs alleen is niet genoeg

Ton Huiskens laat een foto zien. “Dit zijn mijn dochter en haar oud klasgenootjes. Mijn dochter ging jaren terug naar ’t Landje, toen nog een zwarte school in Nieuwe Westen. Een tijdje terug vonden tien vriendinnen elkaar weer via Facebook en ze elkaar weer gezien. Zie je deze? Zij is net als haar moeder een tienermoeder. Woont nog altijd in de eigen buurt. Deze hier, zonde, is ook blijven hangen. Je ziet dat van de tien meiden slechts eentje haar sociale klasse is ontstegen. Ondanks dat ze naar een hele goede school zijn gegaan.” Met andere woorden; goed onderwijs alleen is niet voldoende om kinderen daadwerkelijk perspectief te bieden.

 

Nodig voor de buurt

Wat is er dan aanvullend nodig? Naast lijntjes tussen school en buurt over individuele kinderen en scholen die regie voeren op buitenruimte en welzijnsprogramma is het van belang dat er waardegericht wordt gewerkt, zo stelt Huiskens. “Medelijden is een vals sentiment. Je moet bewoners en kinderen niet zielig vinden. Tot slot; onderschat de lobbykracht binnen de Turkse gemeenschap niet. Zoek samenwerking met Birlik, en Safak; de Turkse vereniging. Zorg dat je binnen de besturen van Birlik een of twee beschermheren hebt.”

"Als er verdriet is, maakt delen minder. Als er blijdschap is maakt delen meer."

gesprek verenigingsbestuur Birlik, Bloemhof

 

Twee jongetjes op hun sokken

een beeld

 

Het verloren gaan van complexiteit en nuance als basis voor populisme (video)

vraaggesprek met Nelleke Noordervliet n.a.v. kameropera ‘Het Ware Geweld’.

 

Jongens als troonopvolgers

gesprek met een innovatief jongerenwerker

 

“Mijn neef wilde ineens naar Syrië"

gesprek met een taxichauffeur

 

“Het zijn stuk voor stuk straatkinderen. Ze lossen problemen ook echt anders op.”

gesprek met een leerkracht die de overstap maakte van een school in Rotterdam Noord naar Zuid

 

Een school aan de verkeerde kant van de straat

gesprek met directie basisschool op de Kop van Zuid

 

Je droom komt niet uit

gedicht leerling groep 6 Oranjeschool

 

Verdriet

gedicht leerling van groep 7 Oranjeschool

 

“Werken hier betekent dat je de tijd neemt om te luisteren.”

gesprek met intern begeleider basisschool Bloemhof

 

“Ik ben gelukkig, ik ben vrij.”

gesprekken met mijn 33-jarige Turkse juf

 

“Veel kinderen groeien op in een prikkelarme omgeving.”

kleuterjuf basisschool Bloemhof

 

“Ze zijn verbaasd als ze voor het eerst koeien zien.”

gesprek met twee leerkrachten basisschool C.b.s. de Sleutel in Bloemhof

 

“Wij willen dat onze kinderen in beweging blijven.”

gesprek met 25 moeders van de Oranjeschool

 

“De scholen weten wat kinderen nodig hebben”

gesprek met Ton Huiskens

 

De papiermolen groeit voor basisscholen

directies van drie basisscholen in Bloemhof, Rotterdam Zuid